Kontakt

Kontakt

SPEC-KOP Ryszard Bednarski
Roboty Ziemne Specjalistyczne
Nowa Biała 38a
09-411 Stara Biała
tel. 24 366 72 81
biuro@speckop.pl
www.speckop.pl
NIP: 774-000-03-02
BDO: 000089292